Tous les Marathons d'Echecs de Saverne

Marathon 2012

Amarger Vincent 2069 20.5 Points


Moyenne Elo des adversaires : 1829
Points avec les blancs : 12/16 (1814)
Points avec les noirs : 8.5/16 (1844)
Toute ronde : 18/25 (1797)
Systeme suisse : 2.5/7 (1942)

Parcours individuel

Ronde Couleur Adversaire Resultat
1 B Griggio Julie 1836 G
2 N Brandel Léo 1582 N
3 B Goettelmann Guillaume 2046 P
4 N Thomas Anysia 1810 N
5 B Thouvenin Philippe 1556 G
6 N Brolly Pierre Louis 2036 P
7 B Monticelli Romain 1798 G
8 N Cumita Waschke Frank 1499 G
9 B Diebolt Damien 1997 G
10 N Thomas Apolline 1759 G
11 B Jordan Nicolas 1488 G
12 N Schaub Marc 1960 G
13 B Mathis Daniel 1717 G
14 N Hasenfratz Cécile 1454 G
15 B Devoille Hugo 1938 N
16 N Vicol Dorian 2363 P
17 B Kozlowski Thierry 1925 G
18 N Mergen Mett 1661 N
19 B Le Huec Marc 2256 P
20 N Rojo Aurélien 1880 G
21 B Dorrmann Raphaël 1631 G
22 N Stahl Clément 2100 P
23 B Hauger Alexandre 1861 G
24 N Bronner Daniel 1621 G
25 B Bonigen Loïc 1170 G
26 N Roussey Quentin 1944 N
27 N Loiseau Jean 1925 P
28 B Ferre Cyril 2025 N
29 N Florijan Rodolphe 2055 N
30 B Thiel Jean-claude 1957 N
31 N Fischer Julie 1864 P
32 B Ronce Nathan 1829 N